Social Media Marketing

Očemu se radi?

Vodićemo vašu Facebook i Instagram stranicu profesionalno (Twitter, Pinterest).

Detajnije:

• SMM (eng. Social Media Marketing) je vrsta internet marketinga koji koristi pogodnosti društvenih mreža kao sredstvo za promovisanje veb sajtova, povećanje saobraćaja ka njima, ali i za učenje iz neposrednih reakcija korisnika.

 

• SMM počiva na principu organske pretrage – što je vebsajt ili njegova povezana stranica na društvenoj mreži aktivnija i stvara veći saobraćaj, to će se njegovo mesto na pretraživaču povećati, odnosno biće među prvim rezultatima pretrage.

 

• S obzirom na to da 90% korisnika koji pretražuju internet ne ide dalje od prve strane, a da 70% otvara samo prva 3 rezultata, jasno je da je pozicija na prvoj strani pretrage jedini cilj kome se teži u optimizaciji vebsajtova.

SMM za cilj ima poboljšanje komunikacije sa korisnicima i povećanje izloženosti brenda i njegovog dometa ka (potencijalnim) mušterijama.

Postiže se stvaranjem kvalitetnog sadržaja koji će korisnici društvenih mreža podeliti na istim sa svojim prijateljima (putem elektronske žive reči ili prenošenja informacija, tj. eWoM-a, eng. electronic word of mouth).

Svrha SMM- a je da se od korisnika (ili potencijalnih mušterija) neposredno dobiju povratne informacije, te kompanija u isto vreme dobija lični pečat, odnosno više liči na osobu.

Mušterije preko interaktivnih opcija na društvenim mrežama dobijaju priliku da budu saslušane, bilo postavljanjem pitanja ili ulaganjem žalbi.Ta strana SMM-a naziva se upravljanje društvenim odnosima sa mušterijama (eng. Social Customer Relationship Management, ili Social CRM), što dalje može da odvede ka povećavanju kredibiliteta i povratu uloženih sredstava (ROI, eng. return on investment), naravno, ukoliko su korisnici zadovoljni sadržajem, vezom sa kompanijom i pruženom uslugom.